Pálení čarodějnic

Před dvanácti lety jsme obnovily tradici pálení čarodějnic. Letošní, v pořadí dvanáctou hranici, pro nás opět postavili jamští muži, kteří se opět dobrovolně postarali o přípravu dřeva a stavbu velké vatry. 

Hranice byla postavena na louce za fotbalovým hřištěm, kde byl od 18-ti hodin připraven program. Děti si mohly zaskákat v pytli, proletět se na koštěti a vyzkoušet si hod na cíl. Po splnění těchto úkolů byly odměněny drobnými sladkostmi. Letošní novinkou bylo malování na obličej, jehož se ujaly Verča, Terka a Bětka z TBV. Holky jsou moc šikovné a tak není divu, že u jejich salónu bylo neustále plno. Již tradičně proběhla také soutěž o Miss čarodějnici a Mistra čaroděje. Naše porota opět neměla lehkou práci, děti byly opravdu moc šikovné, tančily s chutí a předváděly různé taneční figury. Po vyhlášení Miss a předání sladkých odměn a šerp, následovala rodinná soutěž – dítko doběhlo k rodiči a přineslo mu pytel, do něj si rodič vlezl a zpět do cíle skákal v pytli, vyhrával ten, kdo první vylezl zpět z pytle, z trojice soutěžících postupovala ta nejrychlejší. Na vítěznou dvojici čekal čarodějnický dort, druhé i třetí místo také neodešlo s prázdnou. Poslední soutěží byl hod koštětem pro dospělé, házely ženy i muži a výkony to byly úctyhodné. Po ukončení soutěží si děti užily krátký lampionový průvod. Po setmění byla zapálena vatra, později, díky jamským pyrotechnikům odpálen ohňostroj. Pak již následovala volná zábava. 

Foto zde.