Dětský karneval

První velké akce letošního roku, které pro vás naše Základní organizace ČSŽ pořádala, byly Dětský karneval a Maškarní bál na téma „Hollywood“, které se uskutečnily v sobotu 23. února 2019.

Začátek karnevalu byl již tradičně ve 14:30 ale už před 14-tou hodinou začali přicházet první návštěvníci. Během chvilky se celý sál zaplnil dětmi a rodiči.. O hladký průběh odpoledne se staraly naše animátorky Ája, Veve, Simča a Verča, moderování a ujala Alča Švomová. Celé odpoledne se tančilo a soutěžilo. Aby si mohl zasoutěžit každý, rozdělily jsme děti dle věku do dvou kategorií. První soutěží, která se v malých obměnách opakuje každoročně, byl tanec mezi kuželkami, při přerušení hudby si každý soutěžící musel najít kuželku, na koho nezbyla, vypadl ze hry, kuželky se postupně odebíraly, až zbyli tři. Druhou soutěží bylo podlézání tyče, nesmělo se dotknout ani tyče, ani rukama země, tyč se postupně snižovala, a opět čekala odměna na tři nejpružnější. Třetí v pořadí byla soutěž rodinná, soutěžily rodinné dvojice – dospělý a dítě. Úkolem dítka bylo doběhnout do domečku pro plyšáka, předat dospělému a ten po jedné noze doskákal k domečku, vrátit plyšáka a doskákal zpět na start. Soutěžilo se po třech párech, do dalšího kola postupovala nejrychlejší dvojice. Odměněny byli tři nejrychlejší. Po této soutěži následovala chvilka odpočinku – losovaly se hlavní ceny tomboly. Proto všichni napjatě prohlíželi svá čísla a doufali ve výhru. Krom hlavních cen, byla ještě možnost vyhrát  drobné ceny. Doufáme, že snad nikdo neodešel s prázdnou. Poslední možností, jak získat odměnu, byl úklid konfet. Společně jsme ve středu parketu vytvořili pořádnou hromadu.

Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení – muffiny, chlebíčky, párky v rohlíku a sladký popcorn. Muffiny i dorty do tomboly upekly jamské ženy, děkujeme. Dále děkujeme všem, kteří nám přispěli různými drobnostmi a pomohli nám tím vytvořit pro děti hodnotné odměny.

Po skončení karnevalu následoval rychlý úklid a příprava na večerní maškarní bál.

Foto z karnevalu.