Mikuláš

Adventní tvoření, rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

O první adventní neděli 2. 12. se konala naše letošní poslední akce pro veřejnost. Odpoledne jsme s dětmi a jejich rodiči od 15 hod v kulturním domě společně tvořili – zdobili jsme perníčky a papírové tašky a vyráběli svícínky a vánoční zápichy. Děti, které netvořily, si mohly stavět z velkých mikulášských kostek nebo dřívek.

Před 17 hodinou jsme se přemístili z kulturního domu na náves, k vánočnímu stromu. Po jeho rozsvícení se děti dočkaly příchodu Mikuláše a jeho družiny. Děti si pro ně připravily básničky, za svoji odvahu byly odměněny mikulášskými balíčky. Mikuláš nezapomněl na nikoho, odměnil všechny přítomné ratolesti. Ani letos nechybělo již tradiční občerstvení.

Děkujeme všem, kteří se naší besídky zúčastnili, Obci Jámy za podporu, mládeži za vytvoření mikulášské družiny a hlavně našim členkám, které pro vás tuto akci připravily.

Členky naší Základní organizace ČSŽ Jámy vám všem přejí klidné prožití adventu, šťastné a veselé vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.        
 
foto z akcí zde