Dětský den na téma Večerníček

Letos se dětský den konal 8.9.2018, v první sobotu školního roku. Počasí nám přálo, a tak se akce mohla konat v jamském sportovním areálu a na louce za ním. Chtěly jsme dětem připomenout, pro nás známé, večerníčkové postavičky. Pro děti jsme připravily 8 stanovišť.

Než děti vyrazily plnit první úkol, složily si večerníčkovskou čepici a obdrželi kartičku s názvy stanovišť. Na prvním stanovišti byla připravena rozcvička u Boba a Bobka, rozproudit krev a zahřát svaly a hurá na cestu. 

Na druhém stanovišti čekala víla Amálka, tady se muzicírovalo, tančil se vílí taneček a navlékaly korálky. Třetí stanoviště bylo u loupežníka Rumcajse, tady měly děti za úkol střelit a strefit šišku. Čtvrtá zastávka byla u Křemílka a Vochomůrky, tihle kmotři potřebovali pomoct nakrmit ptáčky. I hajný Robátko, na pátém stanovišti, potřeboval, aby mu děti pomohly sesbírat žaludy pro věrného druha jelena Větrníka. Na šestém stanovišti na děti čekala Maková panenka, zde se skládali z papíru motýli a zdolávala se překážková dráha. Na sedmém stanovišti u Včelích medvídků, děti sbíraly „pyl“, stejně jako čmeláčci. Na posledním osmém stanovišti musely děti, tak jako Maxipes Fík, zdolat cestu tatínkovi pro ranní noviny. 

A nakonec už jen dojít zpět ke startu, kde byla připravena drobná věcná i sladká odměna a občerstvení. My ženy jsme se tohle dětské odpoledne užily a určitě i děti, které se zúčastnily.

Foto z akce.