Pálení čarodějnic

Před deseti lety jsme obnovily tradici Pálení čarodějnic v naší obci. I letos díky našim obětavým mužům vyrostla za fotbalovým hřištěm velká hranice. Dva dny před čarodějnicemi ještě padal sníh, ale naštěstí se počasí trošku umoudřilo. Protože byla zima a foukal vítr, byl z připraveného občerstvení největší zájem o teplý čaj a svařené víno.  

Program pro děti byl připravený od 18 hodin, mohly si vyzkoušet čarodějnický slalom, zaskákat si v pytli a pokusit se trefit velkého pavouka. Opět nechyběl velmi oblíbený salón čarokrásy, naše zkušené kosmetičky Ivča s Verčou se postaraly o dokonalý čarodějnický make-up – malovaly na obličej pavučiny a pavouky, sprejovaly vlasy barevnými spreji a dotvářely strašidelné účesy. Když se děti vydováděli u soutěží, měly možnost se zúčastnit volby Miss čarodějnice a Misáka čaroděje, na pro vítěze byly připraveny čarodějnické dorty, nechyběla ani korunka a medailon a nezbytná šerpa. Další soutěžení bylo pro rodinné týmy – dítě a dospělí měli za úkol zdolat určenou trasu, dítě skákalo v pytli a zpět jej rodič, nesl jako pytel na zádech – pro vítěze byly opět připraveny čarodějnické dorty. Poslední soutěž byla pro dospělé – hod koštětem do dálky o putovní zlaté koště. Nejdále za ženy hodila Petra Doležalová, za muže Jiří Jakšič. – byli obdarováni čarodějnickými dorty. Po ukončení soutěží, před zapálením vatry, si ještě děti užily krátký lampionový průvod.

   

Když se setmělo, byla zapálena vatra. Čarodějnice na vrcholu byla vylepšena o raketový pohon, aby byla připevněna pořádně, takže neodletěla, ale krásně zazářila. Po zapálení ohňostroji – milé překvapení od místních pirotechniků, následovala volná zábava.

   

Jménem naší základní organizace ČSŽ byl ráda poděkovala všem, kteří pro vás dobrovolně tuto akci připravili, bez jejich nadšení a chuti udělat něco pro ostatní by se takováto akce nemohla uskutečnit.

                                                                                                                                                                          Eva Juráčková

Fotky z akce