Konto Bariéry

Téma, které jsme si zvolily pro letošní maškarní, nás inspirovalo k tomu, že jsme navázaly spolupráci s Kontem Bariéry a v rámci jejich akce „Pomáhej s humorem“, jsme na dětském karnevalu i na maškarním bále prodávaly klaunské nosy. Prodejem nosů jsme získaly částku 3 870,- Kč, k této částce jsme ještě přidaly příspěvek za naši organizaci, a proto jsme na Konto Bariéry mohly odeslat 7 500,- Kč. Děkujeme všem, kteří se spolu s námi, k této akci připojili.