Dětský karneval

Malování triček, tašek a balení kornoutů

Trička pro letošní karneval i bál jsme malovaly v pátek 3 února. Malovalo nás šest, celkem jsme namalovaly 21 triček a 5 tašek. Kornoutů jsme nabalily 21. Naše díla:

Dětský karneval   

Každoročně je první a velkou akcí naší Základní organizace ČSŽ Jámy dětský karneval a maškarní bál. Letos se konaly v sobotu 18.února, a téma bylo „Cirkus“ – klauni, akrobaté, zvířata.

Karneval měl svůj začátek ve 14:30 a opět byla návštěvnost veliká, děti maličké, větší i omladina, všichni se přišly pobavit. O hladký průběh odpoledne se staraly naše tři animátorky Ája, Veve a Iva, tančilo se, ale také soutěžilo. Aby si mohl zasoutěžit každý, rozdělily jsme děti dle věku do dvou kategorií. První soutěží, která se v malých obměnách opakuje každoročně, byl tanec mezi kuželkami, při přerušení hudby si každý soutěžící musel najít kuželku, na koho nezbyla vypadl ze hry, kuželky se postupně odebíraly, až zbyli tři nejšikovnější vítězové. Druhá soutěž bylo podlézání tyče, nesmělo se dotknout ani tyče, ani rukama země, tyč se postupně snižovala, a opět čekala odměna na tři nejpružnější. Třetí v pořadí byla soutěž rodinná, soutěžily rodinné dvojice – dospělý a dítko. Připravily jsme pro ně překážkovou dráhu, vytvořenou pomocí gumy mezi židlemi. Úkolem soutěžících bylo co nejrychleji tuto dráhu proběhnout, nejdříve dítko, potom dospělí. Soutěžilo se po třech párech, vítězný pár postupoval do dalšího kola. Odměněni byli opět tři nejrychlejší dvojice. Kdo chtěl vyhrát, musel být nejenom rychlý, ale také hodně šikovný, v této soutěži byly trošku v nevýhodě masky s dlouhými sukněmi. Po této soutěži následovala chvilka odpočinku – losovaly se hlavní ceny tomboly. Proto všichni napjatě prohlíželi svá čísla a doufali ve výhru. Krom hlavních cen, byla ještě možnost vyhrát ceny drobné, takže snad nikdo neodešel s prázdnou. Poslední možností, jak získat odměnu, byl úklid konfet. Společně jsme ve středu parketu vytvořili pořádnou hromadu.

Opět jsme měli pro všechny přítomné připraveno občerstvení – muffiny, chlebíčky, párky v rohlíku a stejně jako v cirkuse sladký popcorn. Muffiny i dorty do tomboly upekly naše členky, kterým patří velký dík. Dále děkujeme všem, kteří nám přispěli různými drobnostmi a pomohli nám tím vytvořit pro děti hodnotné odměny.

Po skončení karnevalu následoval rychlý úklid a příprava na večerní maškarní bál.

Foto z karnevalu