Dětské odpoledne

Každý rok, na konci prázdnin, pořádáme pro děti dětský den – letošní nedělní odpoledne pro děti bylo na téma Umíme si poradit. Akce byla plánována na dětské dopravní hřiště, ale počasí nám nepřálo, nechtěly jsme děti o tuto tradiční akci připravit, proto se konala „mokrá“ varianta v kulturním domě.

Pro děti bylo připraveno šest disciplín, první – dopravní hřiště – naše zkušené policistky dětem ukázaly, jak se pohybovat po silnici, druhá – sport pro všechny - prověřila jejich fyzickou zdatnost, třetí – znáš mě? – byla o poznávání stromů, rostlin a živočichů, které můžeme vidět v zahradě, na louce nebo v lese, čtvrtá – kam zavoláš – některé děti se seznamovaly, některé čísla hasičů, policie i záchranky znaly, pátá – zdravověda – malinké základy první pomoci, naše sestřičky předvedly, jak ošetřit drobné zranění, šestá – kolo-výbava a bezpečnost – dětem ukázala, co všechno musí správně vybavené kolo mít a co mít může, a jak se bezpečně na kolo pohybovat. Za splnění každé disciplíny děti obdrželi drobnou odměnu.

Pro všechny soutěživé děti a rodiče, bylo připraveno občerstvení. 

Foto z akce zde.