Čistá Vysočina

Letos, již po osné jsme se zúčastnili akce Čistá Vysočina, sbírání odpadků kolem silnic vedoucích do Jam proběhlo v sobotu 22.4. Sraz všech účastníků byl jako již tradičně na parkovišti u hřbitova ve 14 hodin. Uklízet nepořádek kolem silnic přišlo 11 dospělých a 11 dětí.

Všichni zúčastnění obdrželi jednorázové rukavice a většina také reflexní vesty – a vytvořili pět skupin, které se vydaly na tyto trasy: první a druhá skupina uklízela okolí silnice ze Žďáru, třetí skupina okolí silnice z Veselíčka, čtvrtá skupina okolí silnice z Hlinného a pátá okolí „jezeďácké“. Každá skupina byla vybavena dostatečnou zásobou pytlů na sesbíraný odpad, který se hned třídil na plast, sklo a směsný odpad.

Každý rok naše členka Petra Doležalová připravuje pro děti úkoly, aby si uklízení zpestřily. Úkoly byly připraveny i letos, ale protože bylo úplně nejhorší počasí, jaké jsme ještě při pořádání této akce nezažily, nezdržovali jsme se plněním úkolů. Cestou nejdříve trošku pršelo a foukal vítr, potom lilo jako z konce a nakonec začal proletovat i sníh.

Proto patří velký dík všem malým i velkým, kteří se, i přes nepřízeň počasí přišli a uklízeli po nepořádných občanech. Každý rok máme díky nim co uklízet !

Základní organizace ČSŽ Jámy děkuje za podporu Kraji Vysočina. 

Fotografie z akce.