Adventní tvoření, rozsvěcení vánočního stromu a Mikulášská nadílka

První adventní neděle letos připadla na 3.12. Letos jsme tvořili, rozsvěceli vánoční strom a přivítali Mikuláše s družinou.

S dětmi a jejich rodiči, jsme od 15 hodin tvořili v kulturním domě, vytvářeli jsme vánoční přání, zdobili perníčky, vyráběli svícínky a ozdobu v podobě stromečku. Nejen pro nejmenší děti byly připraveny ke skládání velké kostky a dřívka, z nichž si děti stavěly. Samozřejmě jsme nezapomněly ani na občerstvení, protože u takového tvoření jeden vyhladoví.

Před 17 hodinou jsme se přemístili ze sálu ven na náves k, zatím zhasnutému vánočnímu stromu, který se po společném odpočítávání krásně rozzářil. Poté nám všem na saxofon zahrála koledy Martina Bláhová, pan starosta pronesl pár slov ke všem přítomným a nakonec se i děti dočkaly. Ppřišel Mikuláš s anděly i nezbytnými čerty, přece jen občas někdo zazlobí, ale nikdo ne tolik, aby ho museli vzít sebou. Děti měly pro Mikuláše připraveno spoustu básniček a za svou odvahu byly odměněny, své balíčky dostali i ty bázlivé, které budou sbírat odvahu na příští rok. Na zahřátí jsme měly pro všechny připraveno teplé občerstvení.   

Děkujeme všem, kteří se naší besídky zúčastnili, Obci Jámy za podporu, mládeži za vytvoření mikulášské družiny a hlavně našim členkám, které pro vás tuto akci připravily.

Všem vám přejeme klidné prožití adventu, šťastné a veselé vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.                         

Fotky z Mikuláše