Vítejte na webu Základní organizace ČSŽ Jámy

 
 
 

Základní organizace ČSŽ Jámy byla založena v roce 1969. V současné době má 31 členek. Naše činnost je zaměřena především na práci s dětmi. K již tradičním akcím patří dětský karneval, maškarní bál, Čistá Vysočina, jarní tvoření, pálení čarodějnic, sousedské posezení, dětský den, pouštění draků, rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská besídka s nadílkou.

Velice dobrá spolupráce s Obcí Jámy nám umožňuje pořádání akcí a schůzování v kulturním domě. Společně slavíme den žen a významná životní výročí členek. Naší výroční členské schůze se pravidelně účastní starosta obce.

Sousedská pomoc potřebným je u nás samozřejmostí.                                      

motto: 

Poděkováním za naši práci je nám radost našich dětí a naše i vaše spokojenost.

Půlnoční překvapení 2023 MAŠKARNÍ RETRO BÁL

Novinky

Karneval a maškarní bál

21.02.2024 17:45
V sobotu 10.2. se v naší obci uskutečnil rej masek. Odpoledne patřil sál kulturního domu dětem a večer si přišli na své i dospělí. Děkujeme všem zúčastněným, hudební skupině Benn, sponzorům a především všem, kteří se podíleli na přípravě, protože bez nich bychom si neužili tolik zábavy! Těšíme se...