Pálení čarodějnic

Letošní rok je devátý v řadě, kdy jsme obnovily tradici Pálení čarodějnic v naší obci. Hranice byla našimi obětavými muži opět postavena za fotbalovým hřištěm, zde bylo připraveno také občerstvení.

Naše hranice byla tak úžasná, že se na ni přiletěla podívat i velryba.

Sraz všech účastníků byl v 18:30 před Kulturním domem Jámy, zde byl také k dispozici salón čarokrásy, naše zkušené kosmetičky Ivča s Verčou se postaraly o dokonalý čarodějnický make-up – malovaly na obličej pavučiny a pavouky, sprejovaly vlasy barevnými spreji a dotvářely strašidelné účesy. U čarodějnice Áji si mohly děti vymalovat obrázky pavouků a čarodějnic, které si mohly vystřihnout a připevnit na provázek nebo špejli. Obrázky si děti nesly sebou k připravené hranici, mohly je do ní zapíchnout, nebo si je nechat na památku. V 19:30 se vydal obcí směrem k připravené hranici lampionový průvod čarodějnic a čarodějů. 

Před zapálením vatry se na louce za fotbalovým hřištěm konala soutěž rodinných týmů v hodu koštětem. Na startovní čáru se nejdříve postavilo dítko a hodilo koštětem, místo dopadu koštěte bylo startovní čárou pro rodiče. Z vítězství se radovaly dvě dvojice, které hodily koštětem nejdál: Honza Mach s Martinem a Fanda Doležal se Zuzkou. Sladkou odměnu obdržely všechny zúčastněné děti.

Další soutěž  O zlaté koště byla určena dospělým, již tradiční hod koštětem ve dvou kategoriích: ženy a muži. V ženách obhájila své loňské prvenství Verča, v mužích zvítězil starosta našich hasičů Petr Starý.  A protože se již řádně setměno, byla zapálena vatra. Poté již následovala volná zábava.

Aby zde nikdo netrpěl hlady a žízní, bylo připraveno občerstvení: nealko pro děti, pivo a svařené víno pro dospělé, párky a klobásky.

ZO ČSŽ Jámy děkuje všem, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu po skončení akce podíleli.

Fotografie z akce.