Lampionový průvod s rozsvěcením vánočního stromu

První adventní neděle 27. 11. 2016 byla v naší vesnici opět ve znamení rozsvěcení vánočního stromu. Tuto událost jsme letos spojili s lampionovým průvodem vesnicí. Celou akci jsme zahájili před kulturním domem, kde si přítomní mohli poslechnout vánoční koledy, které na saxofon zahrála Martina Bláhová, a po krátkém vystoupení jsme vyšli na podvečerní procházku kolem Jam. Děti si ozařovali cestu lampiony a „do kroku“ nám hrály koledy z místního rozhlasu. Procházku jsme ukončili shromážděním se kolem jamského vánočního stromu, který jsme po odpočítání úspěšně rozsvítili. Poté pan starosta pronesl pár slov k občanům, děti byli obdarované perníčky a někteří ještě využili setkání pod rozzářeným stromečkem k debatě se svými sousedy. Tradiční akce se zúčastnil hojný počet lidí, za což všem děkujeme. 

Další foto zde: