Čistá Vysočina

V letošním roce jsme již posedné zúčastnili akce Čistá Vysočina, úklid kolem silnic vedoucích do Jam proběhl v sobotu 16.4. Sraz všech účastníků byl již tradičně na parkovišti u hřbitova ve 14 hodin. Uklízet nepořádek kolem silnic přišlo 17 dospělých a 23 dětí.

Všichni zúčastnění obdrželi jednorázové rukavice a většina také reflexní vesty – a vytvořili čtyři skupiny, které se vydaly na tyto trasy: první a druhá skupina uklízela okolí silnice ze Žďáru, třetí skupina okolí silnice z Veselíčka a čtvrtá skupina okolí silnice z Hlinného. Každá skupina byla vybavena dostatečnou zásobou pytlů na sesbíraný odpad, který se hned třídil na plast, sklo a směsný odpad.

Abychom cestu dětem zpestřily, připravila pro ně i letos Petra Doležalová úkoly. Bylo jich celkem pět a za splnění každého obdržely děti kartičku s nápovědou. Děti plnily tyto úkoly:

  1. hledání rozdílů mezi dvěma obrázky
  2. poznávání živočichů s určením, kteří jsou chránění
  3. křížovka – druhy ryb
  4. hledání rostliny a přírodniny
  5. básnička o jaru

Pět nápověd dovedlo děti k ukryté drobné odměně.

Velký dík všem malým i velkým, kteří se rozhodli strávit sobotní odpoledne, úklidem po neukázněných občanech. Díky nim máme každý rok co uklízet.

Základní organizace ČSŽ Jámy děkuje za podporu Kraji Vysočina.

Fotky z úklidu.