Vítejte na webu Základní organizace ČSŽ Jámy

 
 
 

Základní organizace ČSŽ Jámy byla založena v roce 1969. V současné době má 29 členek. Naše činnost je zaměřena především na práci s dětmi. K již tradičním akcím patří dětský karneval, maškarní bál, Čistá Vysočina, pálení čarodějnic, sousedské posezení, dětský den, pouštění draků, rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská besídka s nadílkou.

Velice dobrá spolupráce s Obcí Jámy nám umožňuje pořádání akcí a schůzování v kulturním domě. Společně slavíme den žen a významná životní výročí členek. Naší výroční členské schůze se pravidelně účastní starosta obce.

Sousedská pomoc potřebným je u nás samozřejmostí.                                      

motto: 

Poděkováním za naši práci je nám radost našich dětí a naše i vaše spokojenost.

Novinky

Pálení čarodějnic

01.05.2017 20:29
Před deseti lety jsme obnovily tradici Pálení čarodějnic v naší obci. I letos díky našim obětavým mužům vyrostla za fotbalovým hřištěm velká hranice. Dva dny před čarodějnicemi ještě padal sníh, ale naštěstí se počasí trošku umoudřilo. Protože byla zima a foukal vítr, byl z připraveného...

Čistá Vysočina

23.04.2017 23:04
Letos, již po osné jsme se zúčastnili akce Čistá Vysočina, sbírání odpadků kolem silnic vedoucích do Jam proběhlo v sobotu 22.4. Sraz všech účastníků byl jako již tradičně na parkovišti u hřbitova ve 14 hodin. Uklízet nepořádek kolem silnic přišlo 11 dospělých a 11 dětí. Všichni zúčastnění...

Konto Bariéry

13.03.2017 22:10
Téma, které jsme si zvolily pro letošní maškarní, nás inspirovalo k tomu, že jsme navázaly spolupráci s Kontem Bariéry a v rámci jejich akce „Pomáhej s humorem“, jsme na dětském karnevalu i na maškarním bále prodávaly klaunské nosy. Prodejem nosů jsme získaly částku 3 870,-...

Maškarní bál

21.02.2017 23:26
Před šesti lety jsme obnovily tradici pořádání maškarních bálů v Jamách, letošní téma „Cirkus“ přilákalo hodně milovníků této podívané: měli jsme tu zvířata, krotitele, klauny, siláky, tanečnice, dokonce i kornout popcornu … velká pochvala všem, kteří pustili uzdu své fantazii a přišli...

Dětský karneval

21.02.2017 23:25
Malování triček, tašek a balení kornoutů Trička pro letošní karneval i bál jsme malovaly v pátek 3 února. Malovalo nás šest, celkem jsme namalovaly 21 triček a 5 tašek. Kornoutů jsme nabalily 21. Naše díla: Dětský karneval    Každoročně je první a velkou akcí naší Základní...