Vítejte na webu Základní organizace ČSŽ Jámy

 
 
 

Základní organizace ČSŽ Jámy byla založena v roce 1969. V současné době má 29 členek. Naše činnost je zaměřena především na práci s dětmi. K již tradičním akcím patří dětský karneval, maškarní bál, Čistá Vysočina, pálení čarodějnic, sousedské posezení, dětský den, pouštění draků, rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská besídka s nadílkou.

Velice dobrá spolupráce s Obcí Jámy nám umožňuje pořádání akcí a schůzování v kulturním domě. Společně slavíme den žen a významná životní výročí členek. Naší výroční členské schůze se pravidelně účastní starosta obce.

Sousedská pomoc potřebným je u nás samozřejmostí.                                      

motto: 

Poděkováním za naši práci je nám radost našich dětí a naše i vaše spokojenost.

Novinky

Dětské odpoledne na téma Umíme si poradit

12.09.2017 23:16
Každý rok, na konci prázdnin, pořádáme pro děti dětský den – letošní nedělní odpoledne pro děti bylo na téma Umíme si poradit. Akce byla plánována na dětské dopravní hřiště, ale počasí nám nepřálo, nechtěly jsme děti o tuto tradiční akci připravit, proto se konala „mokrá“ varianta v kulturním...